Instruktioner

När du bor i eller reser genom vad du misstänker är en äkta håla tar du systematiskt reda på om grundkriterierna är uppfyllda, de är;

Om minst 5 av de 6 grundkriterierna är uppfyllda finns överhängande risk att orten är en håla med en grundpoäng på 10 p. Om kraven inte uppfylls är orten ren landsbyggd med sin charm och fördelar.

Observera att kraven är minimikrav, även större städer uppfyller kraven. För att få ett exakt mått på hålaktigheten måste man därför närmare studera orten och ge poängtillägg för vissa förvärrande omständigheter och dito avdrag för vissa förmildrande omständigheter.

Tilläggspoäng ges för följande förvärrande omständigheter:

+1 ges till alla orter i Småland samt Fagersta och Sjöbo.

+1 om orten har utpräglat ensidigt näringsliv (bruksort) och alla jobb hänger på om platschefen och börsklipparna i Stockholm sköter sig. Även nyligen nedlagda bruk räknas.

+1 ges om hålstämningen är utpräglad - de halvfeta öldrickande raggarna kör runt varv efter varv på de få vägarna och suktar på de uttråkade tjejerna (i mån mån det finns sådana - i vissa verkligt svåra hålor finns det bara skolflickor och tanter). Alla vuxna går permanent klädda i joggingkläder etc. Denna poäng kan bara ges efter ingående studier men inga problem är för stora för en sann hålindexare!

+1 ges till orter med utpräglad frikyrklighet.

Systemet innehåller också fripoäng på +1 som utdelas efter egen bedömning för att justera slutsummapoängen. Denna poäng måste hanteras med stort omdöme!

Avdragspoäng ges för följande förmildrande omständigheter:

 1. -1 om orten har högstadieskola.
 2. -1 om orten har gymnasium.
 3. -1 om orten är centralort i kommunen.
 4. -1 om orten är residensstad.
 5. -1 om orten var stad vid kommunreformen 1971.
 6. -1 om orten har systembolag - utlämningsställe godtas ej.
 7. -1 om orten har en tilltalande, stadslik eller gulligt centrum.
 8. -1 om orten har reguljär tågtrafik.
 9. -1 om orten egen flygplats med reguljärflyg.
 10. -1 om orten ligger naturskönt (t.ex. Skinnskatteberg, Arjeplog).
 11. -1 om orten ligger vid kust (Vänern, Mälaren och Vättern räknas).
 12. -1 om orten är välkänd för allmänheten (t.ex. Trosa, Jokkmokk).
 13. -1 om orten har en befolkning över 5000 pers.
 14. -1 om orten har en befolkning över 15000 pers.
 15. -1 om orten har ett rikt kulturliv och/eller någon form av högskoleutbildning (t.ex. Västervik, Härnösand eller Leksand).
Anmärkningar: S.k. sovstäder är svåra att indexera, här finns ännu inget utarbetat system, här får man hofta och känna folksjälen. Vinter- och sommarindex kan vara skilda, många s.k. sommarstäder kan vara rena hålor på vintern (t.ex. Borgholm, Marstrand).

När alla plus- och minuspoäng integrerats med grundpoängen 10 fås den slutliga poängen som helt avgör hålindexeringen. Större städer får ofta poäng långt under 0 och är därmed bevisade såsom icke-hålor. Orter med slutpoäng mellan 1 och 5 är måttliga hålor, de med poäng mellan 6 och 10 är riktiga hålor och de med poäng över 10 är svåra hålor. 13-15-poängare är rent ut sagt förfärliga hålor.

Några instruktiva exempel:

En typisk håla är Fors i Dalarna. Orten som ligger i inlandet i en ganska sumpig omgivning, baseras på ett skiftgående pappersbruk som ingår i en större koncern (med huvudkontor i Stockholm). Hyreslängorna är lite halvtomma. Stambanan går genom orten men tågen bara sveper förbi, alla förbindelser till kommunens centralort sker med buss. Ett par hopsatta byggfuttar tjänar som ortens enda "restaurang". Det finns inget som helst nöjesliv på orten - det är för nära Avesta för att ett eget nöjesliv ska kunna utvecklas samtidigt som förbindelserna med buss hem från den större orten slutar sådär lagom tidigt (21.00 vard, 22.00 lör). Det enda offentliga nöjet är ett flipperspel som står i ett plåtskjul intill ortens korvmack. Inga som helst förmildrande omständigheter finns. Integrationspoäng: 13p - en förfärlig håla!!!

En något större ort är Vännäs i Västerbotten som får:
-4p för punkterna 1, 3, 8 och 13. +2p för sitt ensidiga näringsliv och hålstämningen. Integrationspoäng 8p - en riktig håla!!

Ockelbo (som är födelseplatsen för SHI) i Gästrikland får:
-6p för punkterna 1, 3, 6, 7, 8 och 13. +1p för hålstämningen. Integrationspoäng 5p - en måttlig håla!

Större orter t.ex. Oskarshamn får:
-12p för punkterna 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. +1p för att orten ligger i Småland. Integreras poängen fås under 0, alltså är allt snack om att Oskarshamn är en riktig håla helt felaktigt och måste på det bestämdaste avvisas.


Alla iakttagelser och fastställanden indextal rapporteras på reglementerad blankett (s.k. hålkort) till:

Institutionen för Rikshålindexering
Box 13
671-176 MOHEDA

Förslag till förbättringar av SHI kan meddelas till institutionens mycket lokala konsulenter, vars namn och adress torde vara bekanta för intresserade hålindexare.

Svenskt hålindex
1992

tillbaka

Egen statistik