SVENSKT HÅLINDEX
SWEDISH HOLE INDEX

Ett unikt system för att klassificera svenska hålor

Svenskt hålindex (SHI) är ett system för att objektivt bestämma hålors kvalitet och få slut på det diffusa och ovetenskapliga snacket om att "det här är en djävla håla". Sådana talesätt är ju inget för t.ex. skogsmän som är vana att tänka och uttrycka sig i exakta termer och siffror t.ex.vid fastställande av trädhöjder, kubiktal och humusformer. SHI har tagits fram och finslipats under många års träget resande och fältarbete för att söka sanningen om den illa omtalade svenska hålan.

En håla är en ort som kännetäcknas av tätortsmiljö med allt vad det innebär av insyn, brist på natur och ont om svängrum, samtidigt som orten saknar det som hör till stadens fördelar såsom allsidigt närings-, affärs-, och kulturliv samt stor kontaktyta med andra människor.


Institutionen för Rikshålindexering 1992

Instruktioner

Egen statistik